Μετρητής Ροής PD 340

Ο στιβαρός μετρητής ροής PD 340 υψηλής πιστότητας μέτρησης ροής για υγρά με ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μικροϋπολογιστής ολικής διαδικασίας μέτρησης νέας γενιάς PD 340.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ